top of page
Image by Bryan Alejandre

Hur vi arbetar

För lite större uppdrag så arbetar vi så här:

Din förfrågan

Du kontaktar oss via e-post, telefon eller varför inte ett besök på vårt kontor på Bullandö eller Svinninge och beskriver ditt ärende.

Dialog om din förfrågan

För att vi ska få en komplett bild av ditt ärende så går vi tillsammans igenom dina tankar, behov, önskemål eller problem. Vi tar gärna en titt i båten så att vi får alla förutsättningar.

Vårt förslag

När vi har en komplett bild av din förfrågan så skickar vi ett förslag som kan innehålla både produkter, arbetstid och under vilka förutsättningar uppdraget kommer att utföras. Tillsammans justerar vi förslaget så att vi är helt överens om vad som ska göras.

Orderbekräftelse

Orderbekräftelsen skickar vi som en kvittens på uppdraget som vi kommit överens om. Orderbekräftelsen fungerar även som vår arbetsorder.

Genomförande

Vi utför uppdraget enligt orderbekräftelsen och dyker det upp några specifika frågor under arbetets gång, så hör vi naturligtvis av oss.

Avslut

Efter genomfört uppdrag återställer och städar vi båten så som vi fann den då vi började. Vi lämnar eventuell dokumentation och skickar slutligen en faktura på allt som ingått i uppdraget.

Planering av uppdrag

Vårt arbete är tydligt säsongsbetonat. På våren samt före och efter semestern kan vi ha väldigt mycket att göra. För att vara säker på att vi ska kunna utföra ditt uppdrag så...

 • Var ute i god tid med din förfrågan

 • Låt oss utföra uppdraget under lågsäsong, dvs höst och vinter.

Flexibilitet

Vi försöker hålla en hög flexibilitet i hur vi utför våra uppdrag.

 • Visar det sig under arbetets gång att förutsättningarna för arbetet ändras så har vi goda möjligheter att justera därefter

 • Vi tar hand om nyckeln till din båt för att förenkla för dig och oss själva

 • Naturligtvis utför vi även uppdrag i båtar på andra platser än på våra baser vid Bullandö- och Svinninge Marina

 • Vi tar hand om all gammal utrustning som monterats ur båten

Vi står för levererans av all installerad utrustning 

För att hålla hög kvalitet på installationsarbetet samt kunna ge fullt stöd till våra kunder så installerar vi enbart utrustning som vi själva tillhandahåller. På detta sätt så säkrar vi upp...

 • Att kundens konsumenträttsliga villkor uppfylls

 • Att vi använder rätt produkttyp och konfiguration för att garantera snabb och bra installation med rätt funktionalitet

 • Att vi enkelt och snabbt kan byta produkt vid t ex ett reklamations- eller garantiärende.

 • Att vi har full uppbackning av vår underleverantörer om några specifika problem dyker upp under installationen

 • Att vi kan ge kunden fullt stöd vid ev. frågor om funktion mm

bottom of page