top of page
Sailboat Rudder

Utbyte / Uppgradering båt

Har dina navigationsinstrument, ditt kylskåp eller värmare blivit lite till åren och skulle behöva uppgraderas?

Vi har lång erfarenhet av att byta ut och uppgradera utrustning och vet vilka delar som kan
eller borde bytas ut, vilka produkter som är ersatta och vilka delar som eventuellt kan behållas för att
spara kostnader.

Vi kan erbjuda dig utbyte/uppgradering av till exempel:
- Navigationsutrustning (plotter, radar, VHF, ekolod, autopilot, log/lodgivare, vindinstrument)
- Varmvattenberedare

- Landströmsanläggninga
- Batterier (litium, batteriövervakning, laddning)
- Bogpropeller
- Ankarspel
- Kylskåp
- 4G/internet ombord
- Solceller
- Generatorer
- Elverk

bottom of page