top of page

Hur vi arbetar

Du kontaktar oss via e-post, telefon eller varför inte ett besök på vårt kontor på Bullandö, Karlslund eller Svinninge och beskriver ditt ärende.

Din förfrågan

din förfrågan TyMar

För att vi ska få en komplett bild av ditt ärende så går vi tillsammans igenom dina tankar, behov, önskemål eller problem. Vi tar gärna en titt i båten så att vi får alla förutsättningar.

Dialog om din förfrågan

dialog om din förfrågran TyMar

När vi har en komplett bild av din förfrågan så skickar vi ett förslag som kan innehålla både produkter, arbetstid och under vilka förutsättningar uppdraget kommer att utföras. Tillsammans justerar vi förslaget så att vi är helt överens om vad som ska göras.

Vårt förslag

Vårt förslag TyMar

Orderbekräftelsen skickar vi som en kvittens på uppdraget som vi kommit överens om. Orderbekräftelsen fungerar även som vår arbetsorder.

Orderbekräftelse

Orderbekräftelse TyMar

Vi utför uppdraget enligt orderbekräftelsen och dyker det upp några specifika frågor under arbetets gång, så hör vi naturligtvis av oss.

Genomförande

genomförande TyMar

Efter genomfört uppdrag återställer och städar vi båten så som vi fann den då vi började. Vi lämnar eventuell dokumentation och skickar slutligen en faktura på allt som ingått i uppdraget.

Avslut

Avslut TyMar
Marineletriker
bottom of page